Main menu
Second Menu

KALKINMA YARIŞINDA 20 YILDA İLK 20

ANKARA – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 9 Ocak 2015 tarihinde yapılan sunumda, Türkiye’nin 20 yıl içinde Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde” ilk 20’ye girmesinin yolları ve izlenecek politikalar açıklanıyor…

Sunumda temel olarak, Türkiye’nin rakipleriyle karşılaştırılmasında GSYH rakamlarının yeterli olmadığı, bunun yerine ülkemizin daha uzun ve sağlıklı yaşam, eğitim, vatandaşlarının hayat standartlarının yükseltilmesi gibi parametreleri de içeren “İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde”(İGE) üst sıralara taşınması gerektiği vurgulanmaktadır.

2015 yılı itibariyle İGE’de 68. sırada bulunan Türkiye’nin 2035 yılında ilk 20 ülke arasına girmesini sağlayacak politikaların değerlendirildiği sunumda, bu amaca hangi ekonomik ve sosyal büyüklüklerle ulaşılabileceği incelenmiştir.

İnsani Gelişmişlik Endeksinde 20 yılda ilk 20 ülke arasına girebilmek için;

Türkiye’nin gelecek 20 yılda ortalama yüzde 6,1 ekonomik büyüme hızına ulaşması gerekmektedir. Bunun için yatırımların, istihdamın ve verimliliğin arttığı rekabetçi bir ekonomiyle mümkündür. Türkiye’nin yüksek katma değerli ürünler üreten bir ülke haline gelmesi için alınması gereken önlemler, istihdamın artırılması, sosyal denge ve istikrarı pekiştiren politikalar,  bu çerçevede Türkiye’nin karşılaşabileceği riskler ve fırsatlar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Hedefe Ulaşmak İçin Uygulanacak Strateji;

-Türkiye’nin potansiyelini ve stratejik üstünlüklerini en iyi şekilde kullanan,

-Dünyaya açık, dünyadaki gelişme ve dinamikleri doğru okuyan, AB’ye üyelik perspektifini güçlendiren,

-Rekabete açık sektörlerde yatırım ve üretimin önünü açarak ülkenin rekabet gücünü ve yurtiçi tasarrufları artıran,

-Yaşamın her alanında fırsat eşitliğini sağlayan,

-Çağın gereklerini yakalayabilecek, yüksek katma değer yaratacak bilgi toplumunun bireylerini yetiştiren,

-Gıda, enerji, su ve biyolojik çeşitliliğimizi güvenceye alan,

-İnsanımızın yaşam kalitesini ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen,

iddialı ancak ulaşılabilir bir gelecek vizyonu ortaya koyan, tüm gelişme eksenlerinde insanımızı önceleyen ve “odağında insan olan bir kalkınma stratejisi” olmalıdır.

Sunumda, bu kapsamda uygulanacak 4 ayaklı strateji anlatılmakta, Türkiye’nin sahip olduğu beşeri, fiziksel, tarihi ve kültürel alt yapıyla, insani gelişmişlikte ilk 20 ülke arasına girecek potansiyele sahip olduğu vurgulanmaktadır.

 

 

Sunumun tam metnine ulaşmak için: Kalkınma Yarışında 20 yılda ilk 20-09.01.2015

Yorum yaz

Son Haberler

...
17 May 2018
17 May 2018
17 May 2018

 Son yorumlar

 İletişim

Bize her türlü görüş ve önerilerinizi bildirmek için aşağıda yer alan bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.
CHP Genel Merkezi: Anadolu Bulvarı No: 12 06520
Söğütözü / ANKARA
Telefon: +90 (312) 207 40 00
Telefon 2: +90 (312) 420 59 48-49
Faks: +90 (312) 207 40 14
E-Posta: info@faikoztrak.com