Main menu
Second Menu
Faik ÖztrakTBMM Konuşmaları8 Temmuz 2013 Tarihli TBMM Genel Kurul Konuşması(Torba Yasa)

8 Temmuz 2013 Tarihli TBMM Genel Kurul Konuşması(Torba Yasa)

BAŞKAN – Bölüm üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz isteyen Faik Öztrak, Tekirdağ Milletvekili. (CHP sıralarından alkışlar)

CHP GRUBU ADINA FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan kanun teklifinin beşinci bölümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz aldım. Bu vesileyle, grubum ve şahsım adına Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Hükûmetin katılımcı demokrasiye ne kadar özen gösterdiğini önümüze gelen torba daha doğrusu çuval yasa tasarısı sürecine bakarak anlamak mümkün. Yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine ilk geldiğinde 56 maddeydi, şimdi ise madde sayısı, Genel Kurulda tartıştığımız madde sayısı 76’ya çıkmış durumda. Ama sadece şu anda görüştüğümüz maddenin, 73’üncü maddenin altında 53 tane madde daha var. Yani 56 maddelik bir yasa tasarısı, Mecliste müzakere sürecinde yaklaşık 150 maddeye çıkmış durumda.

Peki, değerli milletvekilleri, yasaya eklenen bu yeni maddeler hakkında bu değişikliklerden etkilenecek paydaşların ne kadar görüşü alındı? Ne kadar katkıda bulundular bu değişikliklere? Çak açık söyleyeyim, bugün burada yapılan, bu yasa sürecinde burada yapılan, iktidar partisinin “Vatandaş için neyin iyi olduğunu ben bilirim, o bilmez.” mantığını yansıtıyor. Artık, iktidar milletvekilleri de neye oy verdiklerini bilmiyorlar. İşler o kadar çığırından çıkmış vaziyette ki iktidar kendi getirdiği önergeyi sırf biz destekledik diye dün reddetti, bugünün sonunda bu yüzden tekriri müzakere yapmak zorunda kalıyoruz.

Değerli milletvekilleri, günlerdir uğraşıyoruz. Görüştüğümüz torba yasa içinde bugün ciddi dalgalanmalara maruz kalan Türkiye ekonomisinin derdine derman olacak herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Mevcut bu yasa, ekonomide mevcut olan ve bugün Türkiye’den sermayenin kaçışına yol açan hangi kırılganlıkları giderecek hangi önlemleri getiriyor? Piyasalardaki güven kaybını telafi edecek hangi önlemler bu yasaya konmuş vaziyette.

Bakınız, değerli milletvekilleri, yarın öbür gün bu günleri arayacağız, “Niye biz bu fırsatı kullanmadık.” diyeceğiz. Ben şunu söyleyeyim: Aslında burada yaptığımız düzenlemelere baktığımız zaman tam tersi etki yapacak güven bunalımını, güvensizliği daha da artıracak birtakım düzenlemeler var. Örneğin, Türkcell yönetimine ilişkin düzenleme. Açıkçası, bu düzenlemeyle Hükûmete, eski bakanlarını, eski dostlarını Türkcell’in yönetimine atam imkânı getiriliyor. Bu, mülkiyet hakkına müdahale değerli milletvekilleri. Mülkiyet hakkına müdahale ederseniz, bu, özellikle Türkiye’de yatırım yapacaklarda çok ciddi endişe ve kuşku uyandırır. Sonuçta, sıcak paranın suyunu çekmekte olduğu bir dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını da kaçırmış oluruz.

Değerli milletvekilleri, bakın, bugün olağanüstü bir gün yaşadık. Merkez Bankası bugün doların ateşini düşürmek için tam 7 kez döviz satım ihalesi açtı, toplam 2,3 milyar dolar sattı. Döviz ihalelerine gelen teklif 3,5 milyar dolardan fazla. Piyasada çok ciddi bir döviz talebi var. Nitekim, Merkez Bankası rezervinin neredeyse yüzde 2’sini tek günde sattı. Ancak dolar kurunu 1,97’den 1,95’lere çekebildi. Bir başka ifadeyle, yetersiz olduğu artık herkes tarafından söylenen rezervlerin yüzde 2’si beş altı saatte gitti, dolar sadece 2 kuruş düştü. Bu, rezervlerimizi boşa harcadığımızı gösteriyor. Önce şunu sorayım: Hani bu ülkede dalgalı kur rejimi vardı? Bu dövizler kime satıldı arkadaşlar? Hükûmet neden ülkeden çıkmaya çalışan sıcak paracıya dövizi ucuza satarak çıkma imkânını veriyor? Bunun iki nedeni var; biri ideolojik, diğeri ise travmatik. Ekonomiye ideolojik yaklaşan Hükûmetin faiz takıntısı bugün Merkez Bankasının tek kol ile dövüşmesine neden olmaktadır. Sırf bu yüzden milletin döviz rezervleri Başbakanın şikâyet ettiği faiz lobilerine ucuza satılmakta, bu lobilerin zarar etmeden kaçmaları kolaylaştırılmaktadır.

Değerli milletvekilleri, son on yıldır izlenen sıcak parayla ekonomiyi şişirme politikalarının yarattığı kırılgan yapı küresel likiditedeki dalgalanmaların bizde çok şiddetli hissedilmesine neden olmakta ve iktidara travma yaşatmaktadır. Bakın, 2002 yılından önceki seksen yılda tüm iktidarların yaptığı dış borç 130 milyar dolardı, bu iktidar buna 220 milyar dolar ekledi. Yani, AKP iktidarında dış borç 350 milyar dolara çıktı; artış 2,7 kat. Yine, tüm Türkiye’nin döviz açık pozisyonu bu iktidar işbaşına geldiğinde 85 milyar dolardı, şimdi 451 milyar dolara çıktı; artış 5 kat. Aynı dönemde reel kesimdeki şirketlerin döviz açık pozisyonu 6,5 milyar dolardı, bugün 152 milyar dolara çıktı; artış 23 kat. Bugün dolar kurundaki her 10 kuruşluk artış şirketlerin kur farkı zararını 15 milyar Türk lirası, Türkiye’nin zararını da 45 milyar Türk lirası artırıyor. Şimdi, ben merak ediyorum, ekonomide bu kırılganlığa kim göz yumdu? On yıldır sıcak paranın estirdiği tatlı rüzgârlarla yelkenlerini şişirerek kendini usta kaptan zanneden, sıcak paranın yaptığı kortizon etkisini kendinden menkul bilen AKP Hükûmeti ve Başbakan şimdi telaş ve korku içindedir. Başbakan her gün farklı bir kesimin bu gelişmelere neden olduğunu söylüyor, suçluyor. İlkin iktidara gelirken bu lobilerin icazetini alan kendi değilmiş gibi faiz lobisi suçlu ilan ediliyor, o yetmeyince dış mihrak kartı oynanıyor. O yetmezse de “Size diaspora verelim.” deniyor.

Bakın, arkadaşlar, bu iktidar döneminde ülke sıcak paracıların, paradan para kazananların cenneti hâline getirildi. Biz yıllarca “Sıcak para ve dış borç bu ekonominin geleceğini rehin alıyor.” dedikçe sizler dünyada paradigmaların değiştiğini söylediniz, “Siz bilmiyorsunuz, bu defa her şey farklı olacak.” dediniz. Biz “Üretim, tarım, sanayi” dedikçe siz “Rezidans ve alışveriş merkezi” dediniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Geldiğimiz noktada ülkenin tarım ve sanayi tabanı yok edildi. Bugün mayıs ayı sanayi üretim rakamı açıklandı, mayıs ayında sanayi üretimi bir ay önceye göre yüzde 0,6 azalarak yeniden düşmeye başladı. Krediler Merkez Bankasının öngördüğünden fazla artıyor ama yerli üreticiler yerine yurt dışındaki üreticiler artan talebe cevap veriyor, üretim yerinde sayıyor ama ithalat patlıyor.

Değerli milletvekilleri, iktidar IMF borcunu ödemekle övünürken sadece dış borç değil, milletin borcu da katlandı. AKP iktidara geldiğinde milletin bankalara tüketici kredisi borcu 2,2 milyar Türk lirasıydı, bu yılın mayıs ayında itibarıyla borç 99 kat artarak 218 milyar Türk lirasına çıktı.

NEBİ BOZKURT (Mersin) – Kredi veriyoruz, ne yapalım?

FAİK ÖZTRAK (Devamla) – Yine, AKP iktidara geldiğinde vatandaşın kredi kartı borcu 4,3 milyar idi, şimdi bu borç 18 kat artarak 77,2 milyar Türk lirasına çıktı. Son iki yıldır ekonomi yavaşladıkça vatandaş borcun altında eziliyor, sıcak parayla şişirilen balonların gerçek olmadığını anlıyor.

HÜSEYİN ÜZÜLMEZ (Konya) – Senin balonun söndü onun için böyle diyorsun.

BAŞKAN – Sayın Üzülmez…

FAİK ÖZTRAK (Devamla) – Eğer bugün bize benzeyen ekonomiler küresel iklimdeki değişiklerden bir etkilenirken Türkiye üç etkileniyorsa bunun sebebi işte ekonomide biriktirilen bu kırılganlıklardır değerli arkadaşlar.

Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Dün Kırkpınar’daydık. Kırkpınar güreşlerinde geleneksel bayrak geçiş töreni yapılıyordu. Onuncu Yıl Marşı’yla… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NEBİ BOZKURT (Mersin) – CHP’nin Belediye Başkanı…

FAİK ÖZTRAK (Devamla) – …ay yıldızlı al bayrağımız er meydanında hakemler tarafından dolaştırılıyordu. Bütün tribünlerde herkes ayağa kalkmış bayrağımızı alkışlıyordu. Sadece Hükûmetin sayın bakanları, Sayın Vali, Sayın Savcı yerlerinde oturuyorlardı.

MEHMET ERDOĞAN (Gaziantep) – Boş konuşuyorsun, boş!

OKTAY VURAL (İzmir) – Eyvah, eyvah!

FAİK ÖZTRAK (Devamla) – Bu tavrı bu kürsüden protesto ediyorum arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar)

Sözlerimi tamamlarken Genel Kurulu saygıyla selamlıyor, yarın başlayacak ramazanın tüm milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Yorum yaz

“Hükümet TÜİK Eliyle Vatandaşın Hakkı Olan Paraya Çöktü”

CHP’li Öztrak, Haziran ayında TÜİK enflasyonu ile İTO enflasyonu arasındaki makasın son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, “Bir...
Devamını oku

Bütçe Verileri Sarayın Tercihinin Millet Olmadığını Gösteriyor

CHP’li Öztrak, yılın ilk 6 ayında faiz giderleri, pek çok kalemde harcamaların katlandığına, buna karşın dar ve sabit gelirli vatandaşların...
Devamını oku

“İŞSİZLİK HABİS BİR UR GİBİ BÜYÜYOR”

CHP’li Öztrak, resmi işsiz sayısı düşerken gerçek işsiz sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, “Ülkemizde 11 milyona dayanan gerçek işsiz sayısı,...
Devamını oku

Hükümetin zulüm değirmeni, çiftçiyi öğütüyor

CHP’li Öztrak, açıklanan buğday taban fiyatının maliyetin bile altında olduğunu belirterek, “Bu fiyatla çiftçi seneye tarlasına gidemez, borcunu ödeyemez… Buğdayda...
Devamını oku

Stok Değişimi 14 Çeyrektir Büyümeyi Aşağı Çekiyor

CHP’li Öztrak, büyüme verilerinde istatistiki hatayı da içeren “stok değişimi” kaleminin yılın ilk çeyreğinde büyümeyi 4,4 puan aşağı çektiğini belirterek,...
Devamını oku

Asgari Ücret Açlık Sınırının 1.967 Lira Altına Düştü

CHP’li Öztrak, Mayıs ayı itibariyle asgari ücretin açlık sınırının 1.967 lira altına düştüğünü belirterek, “Hükümet ‘hedeflerle uyumlu gelirler politikasından’ dem...
Devamını oku

Türkiye’deki Gıda Enflasyonu OECD’nin Grafiklerine Sığmıyor

CHP’li Öztrak, OECD’nin üye ülkelerdeki gıda enflasyonunu gösterdiği grafiğe Türkiye’yi sığdırmak için grafik çubuğunu kesmek zorunda kaldığını belirterek, “Hükümete sorarsanız,...
Devamını oku

CHP’Lİ ÖZTRAK TEKİRDAĞ’DAN YURDA SOKULDUĞU İDDİA EDİLEN GDO’LU MISIRLARI SORDU

CHP’li Öztrak, laboratuvar sonuçlarıyla oynanan tonlarca GDO’lu mısırın GDO’suz gibi gösterilerek Tekirdağ’dan yurda sokulduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Öztrak, Tarım...
Devamını oku

 İletişim

Bize her türlü görüş ve önerilerinizi bildirmek için sağ tarafta yer alan bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.
CHP Genel Merkezi: Anadolu Bulvarı No: 12 06520
Söğütözü / ANKARA
Telefon: +90 (312) 207 40 00
Telefon 2: +90 (312) 420 59 48-49
Faks: +90 (312) 207 40 14
E-Posta: info@faikoztrak.com