Main menu
Second Menu
Faik ÖztrakTBMM Konuşmaları7 Şubat 2013 Tarihli TBMM Genel Kurul Konuşması(Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı)

7 Şubat 2013 Tarihli TBMM Genel Kurul Konuşması(Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

63’üncü Birleşim

7 Şubat 2013 Perşembe

 

(…)

BAŞKAN –Sayın Öztrak, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)

FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın 17’nci maddesiyle ilgili önergemiz vesilesiyle sözlerime başlarken Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, bu tasarının amacının, Meclisimiz tarafından 2002 yılında uygun bulunan Birleşmiş Milletler Terörün Finansmanının Önlenmesi Sözleşmesi’ne iç hukukumuzu uyumlaştırmak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu konudaki kararlarını uygulamak için prosedür oluşturmak olduğu söylenmektedir.

Uluslararası camianın onurlu bir üyesi olarak taraf olunan sözleşmelerin gereğini yerine getirmek hukuk devleti olmanın da gereklerinden biridir. On yıldır bu yerine getirilmediği için Türkiye OECD Mali Eylem Görev Gücü tarafından terörün finansmanına kaynak sağlayan ülkeler arasında zikredilmeye başlanmıştır.

Şimdi ben merak ediyorum, on yıldır tek başına iktidarsınız, neden Meclisimizin kabul ettiği bu sözleşmenin gereklerini yerine getirmediniz? Uluslararası camianın ülkemizi teröre finansman desteği veren ülkeler arasında göstermesini bile umursamamamızın sebebi nedir? HAMAS ile organik bağlantısı olduğu iddia edilen, sizin de hamilik yaptığınız söylenen, adı sivil toplum kuruluşu olan birtakım kuruluşların bu yasadan duyduğu rahatsızlık mı? Yoksa yurt dışından adı asrın dolandırıcılığına karışmış “Deniz Feneri gibi derneklerin mallarına el koyun.” talepleri gelir diye korktuğunuzdan mı?

İktidara geldiğinizden beri “Bu kanunu çıkaracağız.” diye Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliğini, OECD’yi oyaladınız. Ne zaman ki CIA Başkanı Başbakanı ziyaret etti, Eylem Gücü bu şubat sonuna kadar yasa çıkmazsa Türkiye’yi İran ve Kuzey Kore’yle aynı kategoriye almakla tehdit etti, işte o zaman Mecliste beklettiğiniz eski tasarınızı önergelerle komisyonlarda alelacele yamayarak Genel Kurula getirdiniz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1267 sayılı Karar’la sadece “El Kaide’nin, Taliban’ın mallarına el koy.” demiyor. Aynı komitenin İran bankalarına, İranlı nükleer şirketlerine ve bunların sahiplerine yönelik de mallara el koyma ve mali yaptırım kararları var. Madem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını iç hukukumuza uygulamak için düzenleme yapıyoruz, bu yaptırımları da kanun tasarısının kapsamına alalım. Neden almıyorsunuz?

İran ile muhabirlik ilişkisi kuran bankaların Amerikan bankaları ile ilişkisini kesecek adımları Amerika Birleşik Devletleri atmaktadır. Avrupa Birliği de, İran Merkez Bankası dâhil İran bankalarının Avrupa ile işlem yapmasını yasaklamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda ve Avrupa basınında Türkiye’nin İran’ı Birleşmiş Milletlerin koyduğu yaptırımlardan kurtarmak için gizli imkânlar sağladığı, İran Merkez Bankasının Türkiye’de çok sayıda finansal kurumu kendi işlemleri için kullandığı, Türkiye’deki aracıların Avrupa’da İran adına finansal kurum satın aldıklarına yönelik iddialar yer almaktadır.

Değerli milletvekilleri, ne hikmetse İran’a karşı Malatya’da füze kalkanını hızla kuran bu Hükûmet, aynı İran’a karşı Birleşmiş Milletlerin mali yaptırımlarını uygulamaya çekinmektedir. Sanki para söz konusu olunca bu Hükûmet için akan sular durmaktadır. Bakın, geçen yıl İran’a altınla yapılan doğal gaz ödemesi ihracat gösterildi. Başbakan Yardımcısı bu Meclis çatısı altında bunu itiraf etti. Ödeme ihracat gösterilince geçen yılın ihracat şampiyonu altın oldu. Ben burada Hükûmete soruyorum: İddia edildiği gibi, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına tabi İran bankalarının paraları Türkiye’ye gönderilmekte midir? İran-Türkiye sınırında Türkiye’ye kayıt dışı para girmekte midir? Bundan kimler nemalanmaktadır? Geçen yıl İran’a doğal gaz ödemesi için gönderilen altınlarla ilgili işlemlere hangi kamu bankaları aracılık etmiştir? Bu bankalardan paraları kim çekmiş ve altınlar kimden alınmıştır? Son iki yılda Türkiye’de açılan yabancı şirket sayısında İran’ın ilk sırada yer alması tamamen tesadüf müdür? Türk bankalarındaki yabancılara ait mevduatın 5’te1’i neden İran’dan gelmektedir? Bu şirketleri ve hesapları MASAK denetlemekte midir? Türkiye’yi başka bir ülkenin paralarını akladığından şüphe edilen bir ülke konumuna düşürmek hangi siyasi aklın, hangi dış politikanın ürünü olabilir değerli milletvekilleri?

Değerli milletvekilleri, bu tasarıyla terörün finansman suçunun yabancı bir devlet veya uluslararası kuruluş aleyhine işlenmesi hâlinde soruşturma ve kovuşturması Adalet Bakanlığının talebine bırakılıyor. Bu, Hükûmeti rahatsız etmeyen bazı örgütlere mensup kişilere Türkiye’deki savcıların kendiliğinden soruşturma açmasını önler…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

FAİK ÖZTRAK (Devamla) –… ya da tam tersine 12 Eylül darbe muhtırası olarak Hükûmet terörist ilan ettirdiği muhaliflerin yurt dışındaki mal varlığını dondurabilir.

Değerli milletvekilleri, sözlerime burada son verirken hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Öztrak.

Yorum yaz

Son Haberler

...
17 May 2018
17 May 2018
17 May 2018

 Son yorumlar

 İletişim

Bize her türlü görüş ve önerilerinizi bildirmek için aşağıda yer alan bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.
CHP Genel Merkezi: Anadolu Bulvarı No: 12 06520
Söğütözü / ANKARA
Telefon: +90 (312) 207 40 00
Telefon 2: +90 (312) 420 59 48-49
Faks: +90 (312) 207 40 14
E-Posta: info@faikoztrak.com